CENTRUM POŁUDNIE

  • Klient: Skanska
  • Projekt: Kolektyf / Grzegorz Osowski, Zuzanna Wollny, Bartosz Zieliński
  • Realizacja: Kolektyf
  • Miasto: Wrocław
  • Rok: 2022

Zdjęcia: Filip Basara

Nasz  projekt dla Miasta. Biura. Skanska to graficzna ekspozycja, opowiadająca o ostatnich 100 latach historii południowej części Wrocławia. Znajduje się ona w podcieniu budynku biurowego Centrum Południe.
Firma Skanska, z którą realizowaliśmy dotychczas wiele różnych projektów, zwróciła się do nas z nietypowym zleceniem. Z ochotą podjęliśmy się tego zadania.
Centrum Południe zbudowane zostało przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich. Przed wojną obszar ten był zabudowany wspaniałymi kamienicami. Podczas wyzwalania Breslau w 1944 roku przez Armię Czerwoną większość z nich została zniszczona i zrównana z ziemią. Od 1945 r. teren ten jest sukcesywnie zabudowywany. Jednym z ostatnich wolnych kwartałów był teren na którym stoi już biurowiec Centrum Południe, a wkrótce pojawi się tu też zabudowa o funkcjach mieszkalno-usługowych.
Ekspozycja przedstawia kilka fragmentów historii tej okolicy: przypomina miejsca, ludzi i wydarzenia.

2119---CENTRUM-POLUDNIE
2119---CENTRUM-POLUDNIE_1
2119---CENTRUM-POLUDNIE_2
2119---CENTRUM-POLUDNIE_3
2119---CENTRUM-POLUDNIE_x2
2119---CENTRUM-POLUDNIE_6
2119---CENTRUM-POLUDNIE_4
2119---CENTRUM-POLUDNIE_5