Contact

Bartosz Zieliński

Partner

+ 48 501 818 339

Bartosz Kędzierski

Partner

+ 48 501 818 339