Ścieżki tekstu / Text Paths STANISŁAW DRÓŻDŻ

  • Autorka projektu: Małgorzata Dawidek
  • Klient: Fundacja Art Transparent
  • Opracowanie graficzne: Magdalena Jaskułowska, Kolektyf
  • Rok: 2016

Zdjęcia: Karolina Kosowicz

1603DROZDZa
1603DROZDZx3a
1603DROZDZb
1603DROZDZx3b
1603DROZDZc
1603DROZDZd