GREEN TOWERS SKANSKA

  • Client: Skanska Property Poland
  • Project: medusagroup, Joanna Sowula, Kolektyf
  • Realisation: Kolektyf
  • Architecture: Maćków Pracownia Projektowa
  • Location: Wrocław
  • Date: 2012-2013

Photos: Bartosz Hołoszkiewicz

1201GREENTOWERSa
1201GREENTOWERSb
1201GREENTOWERSc
1201GREENTOWERSd
1201GREENTOWERSe
1201GREENTOWERSf
1201GREENTOWERSg
1201GREENTOWERSh
1201GREENTOWERSi
1201GREENTOWERSj
1201GREENTOWERSx3a
1201GREENTOWERSx3b