STREAMSOFT

  • Client: Streamsoft Sp. z o.o. Sp. K.
  • Project: Kolektyf / Marta Przeciszewska, Konrad Iwanowski, Bartosz Kędzierski
  • Realisation: Kolektyf
  • Collaboration: Tomasz Kaczkowski
  • Interior design: MS Concept Martyna Słowek
  • Location: Zielona Góra
  • Date: 2017

Photos: Karolina Kosowicz

1701STREAMSOFTBIUROa
1701STREAMSOFTBIUROb
1701STREAMSOFTBIUROc
1701STREAMSOFTBIUROd
1701STREAMSOFTBIUROe
1701STREAMSOFTBIUROx3a
1701STREAMSOFTBIUROx3b
1701STREAMSOFTBIUROx3c
1701STREAMSOFTBIUROx3d