DUBOIS 41

  • Client: Nacarat Polska
  • Project and realisation: Kolektyf
  • Architecture: Macków Pracownia Projektowa
  • Location: Wrocław
  • Date: 2015

 

Photos: Karolina Kosowicz

1505DUBOIS41a
1505DUBOIS41b
1505DUBOIS41c
1505DUBOIS41e
1505DUBOIS41f
1505DUBOIS41x3a
1505DUBOIS41x3b
1505DUBOIS41x3c