RST Software Masters

  • Klient: RST Software Masters
  • Projekt i realizacja: Kolektyf
  • Projekt wnętrza: 3XA
  • Miejsce: Wrocław
  • Rok: 2015

Zdjęcia: Karolina Kosowicz

1504RSTx3a
1504RSTa
1504RSTb
1504RSTx3c
1504RSTf
1504RSTx3b
1504RSTc
1504RSTe